Pērļu māja

Mana nākotnes vīzija ir par cilvēkiem, kuri tā vietā, lai kārtojot eksāmenus pārietu no vienas mācību iestādes uz otru un tā līdz pat universitātei, pārceltos no vienas neatkarības pakāpes nākamajā - augstākā, un lai to sasniegtu izmantotu paši savu aktivitāti, paši savu gribasspēku, kas patiesībā veido un virza cilvēka iekšējo attīstību.

2 - 7

Ievērojot vienu no galvenajiem Montesori metodes principiem un atbalstot bērnus viņu sociālo prasmju attīstīšanā, grupās ikdienu kopā pavada dažāda vecuma bērni.

2

“Pērļu mājā” ir divas jaukta vecuma bērnu grupas, kuras funkcionē katra atsevišķi, tajā pašā laikā bērniem kopā pavadot laiku aktivitātēs pagalmā un sapulcējoties dažādu citu ikdienas notikumu reizēs.

1 : 8

Katrā grupā ikdienu kopā ar bērniem pavada 2 Montesori metodē apmācīti pedagogi un viņu asistents.

mazdārziņš

Atbilstoša vide ir viens no Montesori metodes galvenajiem pamatprincipiem. Tikpat svarīga, cik didaktisko materiālu bāze iekštelpās, ir svarīga arī ārējā vide. Bērniem tiek dota iespēja stādīt, sēt, kopt - audzēt un pēc tam redzēt un baudīt sava darba augļus, rūpējoties par mazdārziņu “Pērļu mājas” pagalmā.

plašs pagalms

Pagalms ir pietiekami plašs, lai tajā bērni varētu ne tikai rūpēties par ierīkoto mazdārziņu, bet arī pavadīt laiku brīvās rotaļās.

ikdienas sastāvdaļas

Montesori metode neparedz atsevišķas mākslas, mūzikas, svešvalodas, rokdarbu u.c. nodarbības. Visas šīs aktivitātes ir pastāvīga bērnu ikdienas sastāvdaļa. Tas tiek pan ā kts, nodrošinot bērnus ar attiecīgajiem materiāliem, to lietošanas demonstrējumiem un brīvu izvēli materiālu, laika un telpas ziņā, lai viņi varētu tālāk attīstīt savu iekšējo potenciālu, radošo izpausmi šajās jomās.

2 - 7

Ievērojot vienu no galvenajiem Montesori metodes principiem un atbalstot bērnus viņu sociālo prasmju attīstīšanā, grupās ikdienu kopā pavada dažāda vecuma bērni.

2

“Pērļu mājā” ir divas jaukta vecuma bērnu grupas, kuras funkcionē katra atsevišķi, tajā pašā laikā bērniem kopā pavadot laiku aktivitātēs pagalmā un sapulcējoties dažādu citu ikdienas notikumu reizēs.

1 : 8

Katrā grupā ikdienu kopā ar bērniem pavada 2 Montesori metodē apmācīti pedagogi un viņu asistents.

mazdārziņš

Atbilstoša vide ir viens no Montesori metodes galvenajiem pamatprincipiem. Tikpat svarīga, cik didaktisko materiālu bāze iekštelpās, ir svarīga arī ārējā vide. Bērniem tiek dota iespēja stādīt, sēt, kopt - audzēt un pēc tam redzēt un baudīt sava darba augļus, rūpējoties par mazdārziņu “Pērļu mājas” pagalmā.

plašs pagalms

Pagalms ir pietiekami plašs, lai tajā bērni varētu ne tikai rūpēties par ierīkoto mazdārziņu, bet arī pavadīt laiku brīvās rotaļās.

ikdienas sastāvdaļas

Montesori metode neparedz atsevišķas mākslas, mūzikas, svešvalodas, rokdarbu u.c. nodarbības. Visas šīs aktivitātes ir pastāvīga bērnu ikdienas sastāvdaļa. Tas tiek pan ā kts, nodrošinot bērnus ar attiecīgajiem materiāliem, to lietošanas demonstrējumiem un brīvu izvēli materiālu, laika un telpas ziņā, lai viņi varētu tālāk attīstīt savu iekšējo potenciālu, radošo izpausmi šajās jomās.

Sazinies ar mums

Sazinies ar mums

Ievadiet savu vārdu un uzvārdu

Ievadiet derīgu e-pasta adresi