• individuāla pieeja
x

individuāla pieeja


Īpaši bērniem sagatavotā attīstošo materiālu vide paredz to, ka pat jaukta vecuma grupās katram bērnam ir tieši viņam atbilstoši materiāli. Skolotājs pārzina vidi, tajā esošos materiālus, to secīgu lietošanu, atbalsta bērnu viņa izaugsmē. Katram bērnam ir individuāls mācību plāns, balstoties uz kuru viņam tiek piedāvāti materiāli. Šāda pieeja dod iespēju cienīt katra bērna fizioloģisko, intelektuālo, emocionālo izaugsmi un briedumu.
2 reizes gadā tiek rīkotas tikšanās, kuru laikā skolotāja, metodiskā atbalsta persona un vecāki kopīgi izrunājam bērna tā brīža attīstības aktualitātes un izstāstām ceļu, pa kuru viņš virzīsies tālāk - nākamā pusgada laikā.

  • individuāla pieeja
x

individuāla pieeja

Īpaši bērniem sagatavotā attīstošo materiālu vide paredz to, ka pat jaukta vecuma grupās katram bērnam ir tieši viņam atbilstoši materiāli. Skolotājs pārzina vidi, tajā esošos materiālus, to secīgu lietošanu, atbalsta bērnu viņa izaugsmē. Katram bērnam ir individuāls mācību plāns, balstoties uz kuru viņam tiek piedāvāti materiāli. Šāda pieeja dod iespēju cienīt katra bērna fizioloģisko, intelektuālo, emocionālo izaugsmi un briedumu.
2 reizes gadā tiek rīkotas tikšanās, kuru laikā skolotāja, metodiskā atbalsta persona un vecāki kopīgi izrunājam bērna tā brīža attīstības aktualitātes un izstāstām ceļu, pa kuru viņš virzīsies tālāk - nākamā pusgada laikā.